HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

IC3 là gì? Những điều cần biết về IC3.

IC3 là gì? IC3(Digital Litercacy Certification) là một chứng chỉ tin học về khả năng sử dụng máy tính và internet của quốc tế được cấp bởi tổ chức Certiport của Hoa Kỳ. IC3 phản ánh đầy đủ về mọi kỹ năng sử dụng máy tính và internet cần thiết  trong mọi lĩnh vực học … Đọc tiếpIC3 là gì? Những điều cần biết về IC3.

VITC