HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 24/03/2020

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Nguyễn Thị Bình 11/11/1998 Sóc Sơn – Hà Nội 2 Chu Đức Mạnh 11/09/1996 Lục Nam – Bắc Giang 3 Nguyễn Trung Tín 22/11/1996 Nam Trực – Nam Định 4 Nghiêm Hồng Ngân 31/08/1993 Đống Đa – Hà Nội 5 Nguyễn Thị Thu Trang 12/01/1980 Gia … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 24/03/2020

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 17/03/2020

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Nguyễn Thị Mến 17/10/1989 Thuận Thành 2 Cam Thị Thu Hà 20/01/1997 Gia Lâm – Hà Nội 3 Nguyễn Thị Thu Trà 30/08/1998 Hát Môn – Phúc Thọ – Hà Nội 4 Lê Phương Phương 11/07/1999 Bắc Ninh 5 Trần Anh Quang 05/02/1998 Yên Bình – … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 17/03/2020

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 06/03/2020

STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Đoàn Thị Trang 19/04/1996 Phú Hòa – Lương Tài – Bắc Ninh 2 Vũ Thị Thu Trang 10/12/1996 Hương Sơn – Mỹ Đức – Hà Nội 3 Trịnh Thúy Quỳnh 01/05/1999 Thiệu Phú – Thiệu Hóa – Thanh Hóa 4 Vũ Ngọc Bảo Trân 12/05/1999 Đà Nẵng … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 06/03/2020

VITC