HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 16/02/2020

STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 03/09/1999 Hải Hậu – Nam Định 2 Đỗ Thị Cúc 23/09/1996 Đông Triều – Quảng Ninh 3 Nguyễn Kiên Cường 14/09/1998 Lào Cai 4 Nguyễn Hương Giang 12/01/1981 Hà Nội 5 Nguyễn Thị Thu Hà 30/04/1995 Lâm Thao – Phú Thọ 6 Nguyễn … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 16/02/2020

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 12/02/2020

STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Khúc Thị Thu Dung 03/07/1986 Thanh Trì – Hà Nội 2 Nguyễn Việt Dũng 11/01/1994 Thạch Hà – Nghệ An 3 Nguyễn Thanh Hằng 01/07/1975 Hưng Yên 4 Nguyễn Thị Nhung 09/01/1979 Ba Vì – Hà Nội 5 Vũ Thị Hà Thái 02/02/1985 Ý Yên – Nam … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 12/02/2020

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 09/02/2020

STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Phạm Ngọc Hà 27/2/1996 Văn Lâm – Hưng Yên 2 Kim Nguyệt Hằng 05/06/1999 Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội 3 Nguyễn Thị Hương Hạnh 15/2/1989 Hưng Hà – Thái Bình 4 Trần Quang Minh 22/10/1995 Hà Nam 5 Trương Thị  Thủy 08/12/1987 Vĩnh Tiến … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 09/02/2020

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 19/01/2020

STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Phạm Thị Hiền Anh 17/07/2000 Hải Phòng 2 Trần Thị Dung 11/07/1973 Hải Phòng 3 Phạm Thị  Hà 08/10/1978 Hải Phòng 4 Nguyễn Mạnh Hiếu 26/06/1984 Hải Phòng 5 Lê Thị Hoa 18/10/1991 Hải Phòng 6 Nguyễn Khánh Hoà 03/04/1995 Hải Phòng 7 Lưu Trung Hữu 13/04/1980 … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 19/01/2020

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản thi ngày 05/01/2020

STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Hoàng Thu Hương 16/10/1997 Phú Xuyên – Hà Nội 2 Trịnh Thị Khánh Linh 22/06/1997 Điền Lư – Bá Thước – Thanh Hóa 3 Vũ Thị Thúy Ly 07/02/1997 Lâm Thao – Lương Tài – Bắc Ninh 4 Đoàn Thị Phương Ngân 30/09/1997 Gia Hòa – Gia … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản thi ngày 05/01/2020

VITC