HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 15/12/2019

STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Nguyễn Thị Hằng 10/05/1997 Hương Ngải – Thạch Thất – Hà Nội 2 Hoàng Thị  Hiếu 21/12/1983 Cao Bằng 4 Trần Quốc Luật 19/12/1996 Nam Lợi – Nam Trực – Nam Định 5 Nguyễn Thị Nhung 18/04/1997 Phú Thọ 6 Tạ Ngọc An Sơn 14/11/1997 Ninh Giang … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 15/12/2019

VITC