HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản thi ngày 12/11/2019 và 30/11/2019

STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Đặng Thị Trang Anh 09/04/2000 Hải Phòng 2 Hoàng Công Anh 21/08/1999 Hưng Yên 3 Nguyễn Bảo Anh 13/03/1999 Hải Phòng 4 Nguyễn Văn Tuấn Anh 23/11/2000 Hải Phòng 5 Phạm Thị Phương Anh 17/07/1999 Hải Phòng 6 Ngô Văn Binh 25/02/2000 Hải Phòng 7 Lâm Phúc … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản thi ngày 12/11/2019 và 30/11/2019

VITC