HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Những mẹo sử dụng Microsoft Power Point cơ bản

1.Sử dụng các mẫu Power Point cơ bản của Microsoft: Các mẫu có sẵn này đã được định nghĩa font chữ, căn lề, số trang và ngày tháng,.. Cách chọn các template này như sau: từ menu của Microsoft Power Point chọn Design sẽ xuất hiện các mẫu thiết kế có sẵn và ta có … Đọc tiếpNhững mẹo sử dụng Microsoft Power Point cơ bản

VITC