HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Lịch khai giang dự kiến tháng 11 – VITC

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN ĐỢT 1 THÁNG 11 ☘Lớp Tin học văn phòng MOS-22 👉Đăng ký online tại: https://goo.gl/Zmgc3t     ☘Lớp Ứng dụng công nghệ thông tin CNTTCB-34 👉Đăng ký online tại: https://goo.gl/CrgNtp     ☘Lớp Tin học Quốc tế IC3-17 👉Đăng ký online tại: https://goo.gl/P1vdFA     ☘Lớp Tin học văn phòng MOS-23 👉Đăng ký … Đọc tiếpLịch khai giang dự kiến tháng 11 – VITC

VITC