HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức

[:vi] Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017: A. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG Vị trí: Giảng viên Tin học Số lượng cần tuyển: 02 Công việc chính: giảng dạy về Ứng dụng Công nghệ thông tin, Tin học văn phòng Yêu cầu: Tốt nghiệp … Đọc tiếpTrung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức

Danh sách học viên nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi 16/07/2017

[vtftable cols=”{0}0-4:6aa84f;{/}{1}0-4:b6d7a8;{/}{2}0-4:b6d7a8;{/}{3}0-4:b6d7a8;{/}{4}0-4:b6d7a8;{/}{5}0-4:b6d7a8;{/}{6}0-4:b6d7a8;{/}{7}0-4:b6d7a8;{/}{8}0-4:b6d7a8;{/}{9}0-4:b6d7a8;{/}{10}0-4:b6d7a8;{/}{11}0-4:b6d7a8;{/}{12}0-4:b6d7a8;{/}{13}0-4:b6d7a8;{/}{14}0-4:b6d7a8;{/}{15}0-4:b6d7a8;{/}{16}0-4:b6d7a8;{/}{17}0-4:b6d7a8;{/}”] TT;;;Họ đệm;;;Tên;;;Ngày sinh;;;Nơi sinh;nn; 1;;;Chu Thị Ngọc;;;Ánh;;;13/01/1995;;;Dục Tú – Đông Anh – Hà Nội;nn; 2;;;Nguyễn Quốc;;;Đạt;;;07/03/1976;;;Ngọc Hòa – Chương Mỹ – Hà Nội;nn; 3;;;Trần Thị;;;Hải;;;04/03/1987;;;Minh Tân – Hưng Hà – Thái Bình;nn; 4;;;Nông Thị;;;Hiền;;;10/04/1996;;;Đông Khê – Thạch An – Cao Bằng;nn; 5;;;Nguyễn Thị Ánh;;;Hồng;;;26/04/1996;;;Văn Đức – Gia Lâm – Hà Nội;nn; 6;;;Hoàng Thị;;;Hương;;;18/01/1996;;;Phong … Đọc tiếpDanh sách học viên nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi 16/07/2017

Danh sách học viên nhận Chứng chỉ UDCNTT nâng cao lớp 09-10

[vtftable cols=”{0}0-4:93c47d;{/}{1}0-4:b6d7a8;{/}{2}0-4:b6d7a8;{/}{3}0-4:b6d7a8;{/}{4}0-4:b6d7a8;{/}{5}0-4:b6d7a8;{/}{6}0-4:b6d7a8;{/}{7}0-4:b6d7a8;{/}”] STT;;;Họ đệm;;;Tên;;;Ngày sinh;;;Nơi sinh;nn; 1;;;Phạm Văn;;;Đạt;;;21/09/1974;;;Đại Bái – Gia Bình – Bắc Ninh;nn; 2;;;Đoàn Thị;;;Dung;;;24/10/1978;;;Vũ Vinh – Vũ Thư – Thái Bình;nn; 3;;;Trần Thị Thu;;;Hà;;;17/10/1977;;;Mường Thanh – Điện Biên – Lai Châu;nn; 4;;;Nguyễn Kim;;;Huy;;;01/06/1978;;;Xuân Lai – Gia Bình – Bắc Ninh;nn; 5;;;Đỗ Đăng;;;Quý;;;10/02/1983;;;Mão Điền – Thuận Thành – Bắc Ninh;nn; 6;;;Đặng Văn ;;;Tuyên;;;25/07/1976;;;Hồng … Đọc tiếpDanh sách học viên nhận Chứng chỉ UDCNTT nâng cao lớp 09-10

Danh sách học viên đạt Chứng chỉ UDCNTT cơ bản ngày thi 25/06/2017

[vtftable cols=”{0}0-4:6aa84f;{/}{1}0-4:b6d7a8;{/}{2}0-4:b6d7a8;{/}{3}0-4:b6d7a8;{/}{4}0-4:b6d7a8;{/}{5}0-4:b6d7a8;{/}{6}0-4:b6d7a8;{/}{7}0-4:b6d7a8;{/}{8}0-4:b6d7a8;{/}{9}0-4:b6d7a8;{/}{10}0-4:b6d7a8;{/}{11}0-4:b6d7a8;{/}{12}0-4:b6d7a8;{/}{13}0-4:b6d7a8;{/}{14}0-4:b6d7a8;{/}{15}0-4:b6d7a8;{/}{16}0-4:b6d7a8;{/}{17}0-4:b6d7a8;{/}{18}0-4:b6d7a8;{/}{19}0-4:b6d7a8;{/}{20}0-4:b6d7a8;{/}{21}0-4:b6d7a8;{/}{22}0-4:b6d7a8;{/}{23}0-4:b6d7a8;{/}{24}0-4:b6d7a8;{/}{25}0-4:b6d7a8;{/}{26}0-4:b6d7a8;{/}{27}0-4:b6d7a8;{/}{28}0-4:b6d7a8;{/}{29}0-4:b6d7a8;{/}{30}0-4:b6d7a8;{/}{31}0-4:b6d7a8;{/}{32}0-4:b6d7a8;{/}{33}0-4:b6d7a8;{/}{34}0-4:b6d7a8;{/}{35}0-4:b6d7a8;{/}{36}0-4:b6d7a8;{/}”] STT;;;Họ đệm;;;Tên;;;Đơn vị;;;Nghề nghiệp;nn; 1;;;Nguyễn Nam;;;Anh;;;Bệnh viện đa khoa Đức Giang;;;Đi làm;nn; 2;;;Nguyễn Tuấn ;;;Anh;;;Khoa Quản lý đất đai ;;;Cán bộ;nn; 3;;;Nguyễn Khắc Việt ;;;Ba;;;Khoa Quản lý đất đai ;;;Cán bộ;nn; 4;;;Trịnh Thị Nhất;;;Chung;;;Viện nghiên cứu rau quả;;;Đi làm;nn; 5;;;Nguyễn Hải;;;Đăng;;;;;;Đi làm;nn; 6;;;Phạm Văn;;;Đạt;;;Trường ĐH Kỹ thuật – Hậu cần CAND;;;Đi làm;nn; 7;;;Nguyễn … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt Chứng chỉ UDCNTT cơ bản ngày thi 25/06/2017

VITC