HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Thi thử miễn phí 100% Chứng chỉ MOS tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

[:vi] Ngày nay, cùng với xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Tiếng Anh và Tin học đang trở thành những “tiêu chí vàng” để sàng lọc ứng viên. Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng là công cụ hữu hiệu nhất giúp nhân viên và ứng viên chứng tỏ được hiệu suất … Đọc tiếpThi thử miễn phí 100% Chứng chỉ MOS tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Giải đáp các thắc mắc về Chứng chỉ ứng dụng CNTT mới

Nhằm giải đáp các thắc mắc về Chứng chỉ ứng dụng CNTT mới, Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam trích các câu hỏi của Học viên và phần trả lời như sau: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin mới là gì? Là Chứng chỉ Quốc gia, chứng nhận kỹ năng sử dụng Công … Đọc tiếpGiải đáp các thắc mắc về Chứng chỉ ứng dụng CNTT mới

TỔ CHỨC THI, CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT theo (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

Chứng chỉ ứng dụng CNTT là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Căn cứ Công văn số 4623/SGD&ĐT-VP ngày 12/12/2016, … Đọc tiếpTỔ CHỨC THI, CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT theo (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

Tổ chức thi, cấp chứng chỉ Tin học văn phòng ngay tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

[:vi] HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM TIN HỌC HVNNVN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:      /TB-TTTH                                                    … Đọc tiếpTổ chức thi, cấp chứng chỉ Tin học văn phòng ngay tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

VITC