HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

“LỄ RA MẮT” Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập ngày 02/06/2016 theo quyết định số 1434/QĐ-HVN của Giám đốc Học viện với mục tiêu ứng dụng toàn diện, hiệu quả CNTT trong và ngoài Học viện ở các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu – phát triển và quản trị. Vào … Đọc tiếp“LỄ RA MẮT” Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tổng hợp những phím tắt hữu hiệu trên YouTube

Tổng hợp phím tắt ít người biết đến trên Youtube giúp thao tác nhanh hơn khi xem video!! Việc sử dụng phím tắt sẽ giúp cho thao tác của bạn nhanh hơn khá nhiều, so với cách sử dụng chuột truyền thống. Chẳng hạn như phím tắt khi xử lý văn bản Word, hay rút … Đọc tiếpTổng hợp những phím tắt hữu hiệu trên YouTube

VITC