Từ điển Nông nghiệp

  Kết quả tìm kiếm từ khóa "Ly sai chọn lọc"

  Cường độ chọn lọc

  Tên khoa học: Intensity
  Nội dung: Tỷ số giữa ly sai chọn lọc và độ lệch tiêu chuẩn kiểu hình của tính trạng. Cường độ chọn lọc phụ thuộc vào tỷ lệ chọn lọc. Có thể sử dụng các bảng tra sẵn, trong đó căn cứ vào tỷ lệ chọn lọc xác định được cường độ chọn lọc....
  Xem đầy đủ

  Tra cứu gần đây

  Chưa có từ nào được tra cứu gần đây.