Từ điển Nông nghiệp

  Kết quả tìm kiếm từ khóa "x"

  Nội dung: Chủ trương của Nhà nước khuyến khích và động viên mọi người dân tích cực tham gia và đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường gồm 2 mảng hoạt động: Mảng xanh là các hoạt động bảo tồn, gìn giữ và phát triển tài nguyên thiên nhiên; mảng nâu là các hoạt động ngăn ngừa và xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường. Để các hoạt động bảo vệ môi trường thu được những kết quả tốt khôn...
  Xem đầy đủ
  Nội dung: Chủ trương của Nhà nước khuyến khích, động viên mọi người trong xã hội tham gia tích cực vào công tác giáo dục nông nghiệp và nghề nông cho mọi cư dân nông thôn. Giáo dục nông nghiệp có các nội dung: Nâng cao không ngừng tình yêu đối với nông nghiệp, về cây trồng, vật nuôi; nắm được và làm được đến những mức độ tiên tiến các biện pháp kỹ thuật trong nông nghiệp; thực hiện sản xuất nông n...
  Xem đầy đủ
  Nội dung: Chính sách của Nhà nước nhằm khuyến khích, động viên và thu hút mọi công dân tham gia vào các hoạt động quản lý các nguồn lực của đất nước. Các nguồn lực rất đa dạng, bao gồm: Nguồn lực thiên nhiên, nguồn lực xã hội, nguồn lực kinh tế. Nguồn lực thiên nhiên (nguồn nước, đất, khoáng sản, đa dạng sinh học...) của nước ta phong phú về chủng loại, nhưng khối lượng không nhiều, lại có nhiều b...
  Xem đầy đủ
  Nội dung: Chủ trương của Nhà nước nhằm khuyến khích, thu hút mọi công dân tham gia tích cực vào các hoạt động quản lý tài nguyên thiên nhiên. Việt Nam là nước có diện tích tự nhiên hẹp, mật độ dân số cao, diện tích đất tự nhiên bình quân cho một người không đến 4000m2, thuộc vào loại thấp trên thế giới. Tài nguyên thiên nhiên nước ta đa dạng, phong phú, nhưng khối lượng mỗi loại không nhiều. Để đả...
  Xem đầy đủ
  Nội dung: Bộ môn khoa học nghiên cứu sự phát triển và vận hành của các cộng đồng xã hội ở nông thôn, được hình thành trong lịch sử. Ở các nước phương Tây, XHHNT nghiên cứu các vấn đề phổ biến các kinh nghiệm quản lý kinh tế, sự phân hóa các tầng lớp ở nông thôn, sự tham gia của cư dân nông thôn vào đời sống xã hội, gia đình. Ở các nước xã hội chủ nghĩa, XHHNT nghiên cứu sự biểu hiện của quy luật c...
  Xem đầy đủ
  Nội dung: Túi chứa chất thơm tiết ra của Hươu xạ (Moschus moschiferus) Túi xạ nằm ở bụng, khoảng giữa rốn và cơ quan sinh dục của con đực. Túi có hình trái xoan, hơi phồng. Trong túi chứa một khối chất lỏng quánh màu nâu đỏ. Mùi thơm của XH do chất muscon (C16H30O). Chất này được dùng để chế nước hoa. Y học cổ truyền dùng XH phơi khô trong mát, nghiền thành bột. Có nơi dùng cho phụ nữ đẻ yếu sức, ...
  Xem đầy đủ
  Nội dung: Hầu hết xạ khuẩn sống hoại sinh trong đất, trong nước, trên các cơ chất hữu cơ, sản sinh nhiều chất kháng sinh. Nhưng cũng có một số loài xạ khuẩn sống ký sinh, xâm nhiễm gây bệnh trên cây trồng, chúng đều thuộc chi Actinomyces, họ Actinomycetaceae, bộ Actinomycetales, lớp Actinomycetes (Bergey, 1974). Thể sinh trưởng là dạng sợi nhỏ (chiều rộng 0,3 - 1,5µm), đơn bào (không có vách ngăn)...
  Xem đầy đủ
  Nội dung: Sự hình thành những cá thể sinh vật theo một giới tính nhất định (đực hoặc cái). Giới tính được xác định tùy thuộc vào tổ hợp những nhân tố nhất định. Trong đó, những nhân tố di truyền nằm trong nhiễm sắc thể giữ vai trò chủ yếu xác định di truyền của giới tính những điều kiện môi trường bên trong và bên ngoài mà ở đó các giao tử hoặc hợp tử hình thành xác định phenotýp (kiểu hình) của g...
  Xem đầy đủ
  Nội dung: Giống sắn địa phương. Được trồng chủ yếu ở một số tỉnh trung du phía Bắc. Năng suất củ tươi là 170 tạ/ha. Năng suất tinh bột là 39,3 tạ/ha. Hàm lượng tinh bột trong củ là 23,12%. Tỷ lệ chất khô là 40,9%. Được trồng chủ yếu để lấy củ ăn luộc. ...
  Xem đầy đủ
  Nội dung: Loại polysaccarit có nguồn gốc từ vi khuẩn. X. là một dị anion polysaccarit gồm các đơn vị lặp lại của  - 1,4 glucôzơ và chuỗi bên chứa các gốc manôzơ glucoronic axit và các nhóm chứa axetyl pyronic axit. X. có khối lượng phân tử cao, do vi khuẩn Xanthomonas campestris tạo ra. X. được thu hồi từ dịch lên men vi khuẩn qua các bước chiết bằng dung môi. X. là loại polysaccarit ngoại bào. X...
  Xem đầy đủ
  <1234>Last ›

  Tra cứu gần đây

  Chưa có từ nào được tra cứu gần đây.