Nghiên cứu và phát triển

1. Về lĩnh vực nghiên cứu và phát triển

Ở lĩnh vực nghiên cứu và phát triển,Trung tâm đã và đang triển khai các chương trình của Học viện:
Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng AUN đối với các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao bậc đại học, Trung tâm đã xây dựng, vận hành Hệ thống eLearning HVNNVN.

Trang web ecofarm đang được xây dựng với những công nghệ tiên tiến nhất, đáp ứng giao diện cho mọi kích thước thiết bị truy cập, đảm bảo tốc độ và tính bảo mật cao.

Để hướng tới Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện là sự ra đời của website Cựu sinh viên, Website Sổ vàng đóng góp – nơi quy tụ, kết nối những tình cảm, tấm lòng , sự quan tâm hỗ trợ từ các đơn vị, các thế hệ sinh viên đối với hoạt động của học viện.

“Từ điển Bách khoa Nông nghiệp Việt Nam” là một website trực tuyến, giới thiệu các thành quả tri thức của rất nhiều nhà khoa học trong Học viện đến đông đảo giới khoa học và quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các đơn vị khác trong Học viện để xây dựng các hệ thống quản lý, quảng bá hình ảnh của Học viện, hình ảnh của các đơn vị ra xa và rộng hơn.

Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục xây dựng đội ngũ nhân lực, nhằm sớm đạt mục tiêu phát triển vươn xa, ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào giải quyết hiệu quả những bài toán đời sống xã hội, lĩnh vực nông nghiệp, quản lý, giáo dục

2. Về quản trị

Mục tiêu của Trung tâm là trở thành đơn vị đầu mối của Học viện trong việc quản trị vận hành hệ thống CNTT cả phần cứng và phần mềm một cách hiệu quả, đảm bảo các vấn đề về dung lượng, tốc độ, bảo mật, an ninh mạng.

Với tư tưởng nếu thoả mãn với những gì đã đạt được hay dừng lại là sẽ thất bại, Trung tâm sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng của Học viện.

“Muốn đi xa cần có bạn đồng hành”, để đạt được những mục tiêu nêu trên, không thể thiếu đó là sự quan tâm giúp đỡ từ cấp Lãnh đạo, sự chia sẻ cộng tác từ các đơn vị, cán bộ và sinh viên. Về phía Trung tâm, chúng tôi luôn là điểm tựa đáng tin cậy cho thành công của các bạn.