Kỳ thi chuẩn đầu ra CNTT

Kỳ thi chuẩn đầu ra CNTT

Kỳ thi chuẩn đầu ra CNTT1. Kỳ thi bao gồm các môn thi:

  • Ứng dụng CNTT cơ bản, phù hợp Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT, Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT).
  • Ứng dụng CNTT chuyên ngành: nội dung là tổng hợp của 5 học phần Tin học ngoài CTĐT.

2. Thời gian thi

  • Tại học viện, kỳ thi được tổ chức mỗi năm 4 lần, vào các tháng 2, 5, 8, 11 (1 tháng trước các đợt xét tốt nghiệp), bắt đầu từ năm học 2019 – 2020.
  • Tại địa phương: Học viện có thể tổ chức kỳ thi tại địa phương cho sinh viên hệ vừa học vừa làm nếu đáp ứng về cơ sở vật chất và số lượng thí sinh.

3. Đối tượng thi

  • Đối với môn Ứng dụng CNTT cơ bản, thí sinh gồm:

– Những sinh viên chưa đạt chuẩn mức cơ bản (đã học và thi học phần Tin học mức cơ bản trong CTĐT nhưng chưa đạt từ 5,0 trở lên, không có bằng/chứng chỉ được công nhận đạt chuẩn).

  • Đối với môn Ứng dụng CNTT chuyên ngành, thí sinh gồm:

– Những sinh viên chưa đạt chuẩn mức chuyên ngành (không học tối thiểu 02 học phần Tin học ngoài CTĐT, hoặc đã học và thi nhưng chưa đạt từ 5,0 trở lên, không có bằng thuộc diện được công nhận đạt chuẩn).

Như vậy, sinh viên chưa đạt chuẩn mức nào có thể chọn thi môn tương ứng. Mỗi thí sinh có thể phải thi cả 2 môn, hoặc chỉ một môn nếu như đã đạt chuẩn mức còn lại.

TRUNG TÂM TIN HỌC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 306, Khu làm việc các Khoa, Viện, Trung tâm (Nhà cán bộ A1 cũ, cạnh giảng đường A), HVNNVN, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

SĐT: 024.666.28.620- Hotline: 0961.174.239

Email: vitc.vnua@gmail.com

Website: http://vitc.edu.vn

Facebook: http://facebook.com/vitc.vnua

Bài viết liên quan:

>> Chuẩn đầu ra CNTT đối với sinh viên mức cơ bản

>> Chuẩn đầu ra CNTT đối với sinh viên mức ứng dụng chuyên

>> Chuẩn hóa trình độ CNTT đối với công chức viên chức và người lao động.

>> Chuẩn đầu ra CNTT Học viện Nông nghiệp Việt Nam