Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên là các giảng viên đang giảng dạy Tin học trình độ cao tại các trường Đại học, có kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy hiệu quả tiến bộ. Dưới đây là danh sách đội ngũ giảng viên của trung tâm.

 1. Tiến sĩ Phạm Quang Dũng

Tiến sĩ: Phạm Quang Dũng

 • Giảng viên  chuyên giảng dạy các chứng chỉ quốc tế như IC3, MOS, chứng chỉ nội bộ như UDCNTTCB, Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
 • Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin tại Đại học Bách Khoa Bucaret, Rumani.
 • Kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật máy tính tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

2. Thạc sĩ: Vũ Thị Lưu

Th.S Vũ Thị Lưu

 • Giảng viên  chuyên giảng dạy các chứng chỉ tin học văn phòng MOS Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Thạc sĩ công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Kỹ sư tin học Đại học Nông nghiệp Hà Nội

3. Thạc sĩ: Hoàng Thị Hà

Th.S Hoàng Thị Hà

 • Giảng viên  chuyên giảng dạy các chứng chỉ tin học văn phòng MOS, chứng chỉ quốc tế IC3, Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nôị
 • Kỹ sư ngành Toán tin ứng dụng Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Thạc sĩ: Lê Thị Nhung

Th.S Lê Thị Nhung

 • Giảng viên  chuyên giảng dạy các chứng chỉ tin học văn phòng MOS, chứng chỉ quốc tế IC3, Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • Cử nhân ngành Toán – Tin ứng dụng, Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dưới đây là các chứng chỉ quốc tế MOS, IC3 mà đội ngũ giảng viên của Trung tâm đã có với những số điểm khá ấn tượng.