Sử dụng thành thạo phần mềm MICROSTATION

I. Tổng quan khóa học

Mapping Office là một bộ phần mềm của tập đoàn Intergraph bao gồm các phần mềm như I/Ras B, I/Ras C, MSFC, Geovec. Các phần mềm này được tích hợp trong một môi trường đồ hoạ thống nhất Microstation tạo nên một bộ công cụ mạnh và linh hoạt phục vụ cho việc thu thập và xử lý các đối tượng đồ hoạ. Đặc biệt trong lĩnh vực biên tập và trình bày bản đồ, dựa vào rất nhiều các tính năng mở của Microstation cho phép người sử dụng tự thiết kế các ký hiệu dạng điểm, dạng đường, dạng pattern  được coi là rất khó sử dụng đối với một số phần mềm khác (như Mapinfo, AutoCad…)

microstation

Làm việc trên Mapping Office sẽ cung cấp cho học viên các kỹ năng từ quá trình xây dựng dữ liệu đến xử lý, biên tập hoàn thiện một tờ bản đồ địa hình và 1 tờ bản đồ địa chính bao gồm: nắn ảnh bản đồ quét, thiết kế bảng phân lớp, số hoá và chỉnh sửa dữ liệu, biên tập và in bản đồ. Chính vì điều này, sự ra đời của khóa học “Sử dụng phần mềm Microstation thành thạo” sẽ đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và  kỹ năng về Tin học cũng như kiến thức chuyên ngành cho tất cả các bạn học viên.

bentley_microstaionII. Đối tượng tham gia

Khóa học phù hợp với nhiều đối tượng:

 • Sinh viên thuộc các chuyên ngành: Quản lý đất đai, Khoa học môi trường,…
 • Những người chưa có bất kỳ kiến thức cơ bản về Microstation hoặc chưa có kinh nghiệm làm việc với Microstation.
 • Sinh viên, học sinh, người đi làm muốn năng cao kiến thức và kỹ năng về Microstation.

III. Mục tiêu 

Các kỹ năng cần đạt được sau khoá học :

 • Xuất và nhập dữ liệu từ các phần mềm khác
 • Nắn ảnh và số hoá bản đồ
 • Chỉnh sửa, thay đổi dữ liệu
 • Chuẩn hoá dữ liệu
 • Tạo mới các ký hiệu dạng điểm, đường và pattern
 • Trình bày, biên tập và In một tờ bản đồ Địa hình

IV. Thời gian đào tạo và cấp chứng chỉ

 • Ngày học: Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7
 • Ca học: 18h15 – 20h45
 • Thời lượng khóa học: 24h
 • Số buổi: 10 buổi
 • Kết thúc khóa học sẽ làm một bài test để lấy chứng chỉ.
 • Lệ phí khóa học: 1.000.000 VNĐ
 • Số lượng học viên: 15 học viên/lớp.

V. Nội dung khóa học

Bài 1:

Quy trình công nghệ số hoá và biên tập bản đồ

Làm quen với MicroStation

 • Mục đích: Giới thiệu các bước của quy trình, các chức năng và các phần mềm của bộ phần mềm Mapping Office.

Bài 2:

Thiết kế chung

 • Mục đích: Nắm bắt các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế ký hiệu và bảng phân lớp

Bài 3:

Nắn bản đồ

 • Mục đích: Thực hành nắn ảnh bản đồ giấy quét bằng IrasB và ảnh hàng không, viễn thám bằng IrasC

Bài 4:

Vector hoá các đối tượng dạng điểm trên bản đồ

 • Mục đích: Thực hành dựa trên bản đồ địa hình quét

Bài 5:

Vector hoá các đối tượng dạng đường trên bản đồ

 • Mục đích: Thực hành dựa trên bản đồ địa hình quét

Bài 6:

Vector hoá các đối tượng dạng vùng trên bản đồ

 • Mục đích: Thực hành dựa trên bản đồ địa hình quét

Bài 7:

Vector hoá các đối tượng dựa trên nền ảnh hàng không hoặc Viễn thám

 • Mục đích: Thực hành hiện chỉnh các đối tượng BĐ dựa trên nền ảnh

Bài 8:

Hoàn thiện và chuẩn hoá dữ liệu

 • Mục đích: Các yêu cầu Topology của dữ liệu, thực hành dựa trên các dữ liệu đã số hoá

Bài 9:

Biên tập và trình bày bản đồ

 • Mục đích: Giúp các học viên nắm bắt được thao tác biên tập, chỉnh sủa dữ liệu trong quá trình thành lập bản đồ. Đưa ra phương án, cách giải quyết hữu dụng nhất khi làm bản đồ.

Bài 10:

Làm việc theo nhóm

Áp dụng các kiến thức đã học để xây dựng các bài toán quy hoạch hoặc quản lý chuyên ngành

 • Mục đích: Các nhóm trình bày các ý tưởng đề tài và hướng giải quyết.

Đăng kí học ngay tại đây:

Đăng ký học Online