DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT CHỨNG CHỈ ƯDCNTTNC NGÀY THI 18/11/2018

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 Trần Đăng Khu 15/09/1986 Thụy Lâm – Đông Anh – Hà Nội
2 Dương Trọng Tuấn 21/01/1996 Yên Trung – Yên Phong – Bắc Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *