DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO THÁNG 03/2019

TT MÔ ĐUN Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
1 Xử lý văn bản nâng cao – Sử dụng bảng tính nâng cao – Sử dụng trình chiếu nâng cao Nguyễn Tuấn Hiệp 16/10/1994 Duy Nhất – Vũ Thư – Thái Bình
2 Xử lý văn bản nâng cao – Sử dụng bảng tính nâng cao – Sử dụng trình chiếu nâng cao Hoàng Đình Hào 13/06/1997 Song Lăng – Vũ Thư – Thái Bình
3 Xử lý văn bản nâng cao – Sử dụng bảng tính nâng cao – Thiết kế đồ họa hai chiều Nguyễn Văn Thủy 20/06/1986 Dân Hạ – Kỳ Sơn – Hòa Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.