DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO NGÀY THI 02/04/2019

TT MÔ ĐUN Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
1 Xử lý văn bản nâng cao – Sử dụng bảng tính nâng cao – Thiết kế đồ họa hai chiều Nguyễn Việt Tùng 11/11/1994 Hồng Phong – Đông Triều – Quảng Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.