Chuyên mục: Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC MIỄN PHÍ KHÓA TIN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DO HỌC VIỆN CẤP NĂM 2018

STT Họ và tên Mã SV Lớp 1 Phạm Thị Thu Huệ 634210 K63QTKDT 2 Giàng Thị Lan 632411 K63KHCTT 3 Nguyễn Thị Hoài Thương 637433 K63CNSHE 4 Trương Thị Lan Anh 636002 K63CNSTHA 5 Nguyễn Ngọc Long Bảo 632007 K63BVTVA 6 Hà Văn Biên 636005 K63CNSTHA 7 Nguyễn Trung Đức 639015 K63CNA 8 Đào […]